PENCARIAN

BERITA TERATAS

KOMENTAR

  POLING
  Bagaimana Menurut Anda Website Ini?

  Sangat Bagus
  Bagus
  Cukup
  Kurang

  Lihat Hasil Poling


  ARSIP PONDOK

   June 2017 (1)

   December 2016 (1)

   November 2016 (2)

   September 2016 (1)

   February 2016 (1)

   March 2014 (1)

   May 2013 (18)

   April 2013 (4)


  AGENDA


  Kurikulum

  KURIKULUM PP. AL MUBAAROK

  1.

  IBTIDA AWAL

   

  a. Mabadi Al-Fiqhi

  b. Alala

  c. Tarih Nabi

  d. Al-Ajurumiyyah pemula

  e. Fasholatan

  2. IBTIDA TSANI
   

  a. Matan Al-Jurumiyyah

  b. Qowa'idul I'lal

  c. Safinatunnajja

  d. Aqidatul Awam

  e. Amtsilati

  3. TINGKAT I (SATU)
   

  a. Muhtashor Jiddan

  b. Sulamu Taufiq

  c. Washoya

  d. Al-Maufud

  e. Ba'dul Amal

  4. TINGKAT II (DUA)
   

  a. Fathul Qorib

  b. Al-Umriti

  c. Qowaidul I'rob

  d. Muhtarul Ahadits

  e. As-Shorof

  5.

  TINGKAT III (TIGA)

   

  a. Fathul Mu'in

  b. Al-Fiyyah ibnu Malik

  c. Kifayatul Awam

  d. Al-Adzkar

  6.

  TINGAKT IV (EMPAT)

   

  a. Al-Jauharul maknun

  b. Fathul Wahab juz I

  c. Fathul Wahab juz II

  d. Al-faroid

  7.

  TINGKAT V

   

  a. Al-Mantiq

  b. Al-Mahali juz I

  c. Al-Mahali juz II

  d. Al-Mahali juz III

  e. Al-Mahali juz IV

  8.

  TINGKAT VI

   

  a. Al-Ibadaat

  b. Al-'Adaat

  c. Al-Muhlikaat

  d. Al-Mujiyaat

  KEGIATAN-KEGIATAN DI LUAR KURIKULIM

  1.

  Muhadloroh

  2. Munadloroh
  3. Bahtsul Masail
  4. Pelatihan-Pelatihan
  5. Dakwah Kesantrian
  6. Bakti Sosial
  7. Mujahadah
  8. Pertemuan Wali Santri setiap tgl 12 Robiul Awwal
  9. Haflah ahir sanah setiap tgl 10 Sya'ban
  10 Jum'at bersih
  11 Kuliyyah jum'ah


  Asmaul Husna


  KALENDER


  MINI CHAT